کلوچه

کلوچه نوعی شیرینی مغزدار است که مواد اولیه اصلی آن آرد گندم، روغن، شکر و تخم مرغ می‌باشد. مواد غذایی به‌کار رفته در مغزی کلوچه بسته به نوع و طعم آن شامل گردو، نارگیل، کاکائو، خرما، کشمش، موز و ... می‌باشد.

مینی کوکی کاکائویی

مینی کوکی کاکائویی

طعم: - وزن: 15±250 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در کارتن: ...
مینی کوکی گردویی

مینی کوکی گردویی

طعم: گردو وزن: 15±250 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
مینی کوکی نارگیلی

مینی کوکی نارگیلی

طعم: نارگیلی وزن: 15±250 گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
کلوچه 4 عددی گردویی

کلوچه 4 عددی گردویی

طعم: - وزن: 10±200 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه 4 عددی نارگیلی

کلوچه 4 عددی نارگیلی

طعم: - وزن: 10±200 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه 4 عددی با طعم موز

کلوچه 4 عددی با طعم موز

طعم: - وزن: 10±200 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه 4 عددی کاکائویی

کلوچه 4 عددی کاکائویی

طعم: - وزن: 10±200 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه 4 عددی سنتی

کلوچه 4 عددی سنتی

طعم: - وزن: 10±190 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه گلدن گردویی

کلوچه گلدن گردویی

طعم: - وزن: 15±300 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه گلدن نارگیلی

کلوچه گلدن نارگیلی

طعم: - وزن: 15±300 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه سنتی هدیه

کلوچه سنتی هدیه

طعم: - وزن: 10±570 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه کادویی نارگیلی

کلوچه کادویی نارگیلی

طعم: - وزن: 20±600 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه کادویی کاکائویی

کلوچه کادویی کاکائویی

طعم: - وزن: 20±600 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه کادویی گردویی

کلوچه کادویی گردویی

طعم: - وزن: 20±600 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
شیرینی کوکی تای ممتاز

شیرینی کوکی تای ممتاز

طعم: - وزن: 4±45 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
شیرینی کوکی تای

شیرینی کوکی تای

طعم: - وزن: 3±35 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کوکی تای ممتاز

کوکی تای ممتاز

طعم: - وزن: 50±540 گرم تعداد در جعبه: 12 تعداد در ...
کوکی تای

کوکی تای

طعم: - وزن: 40±420 گرم تعداد در جعبه: 12 تعداد در ...
کلوچه روکش شکلات نادیک

کلوچه روکش شکلات نادیک

طعم: - وزن:0±40 گرم تعداد در جعبه: 24 تعداد در ...
کلوچه متالایز کاکائویی

کلوچه متالایز کاکائویی

طعم: - وزن: 4±50 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه متالایز با طعم موز

کلوچه متالایز با طعم موز

طعم: - وزن: 4±50 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه متالایز نارگیلی

کلوچه متالایز نارگیلی

طعم: - وزن: 4±50 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه متالایز گردویی

کلوچه متالایز گردویی

طعم: - وزن: 4±50 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
کلوچه فله تکی کاکائویی

کلوچه فله تکی کاکائویی

طعم: - وزن: 3±50 گرم تعداد در جعبه: 30 تعداد در ...
کلوچه فله تکی نارگیلی

کلوچه فله تکی نارگیلی

طعم: - وزن: 3±50 گرم تعداد در جعبه: 30 تعداد در ...
کلوچه فله تکی گردویی

کلوچه فله تکی گردویی

طعم: - وزن: 3±50 گرم تعداد در جعبه: 30 تعداد در ...
کلوچه 18 عددی گردویی

کلوچه 18 عددی گردویی

طعم: - وزن: 20±900 گرم تعداد در جعبه: 9 جفت تعداد در ...
کلوچه 18 عددی نارگیلی

کلوچه 18 عددی نارگیلی

طعم: - وزن: 20±900 گرم تعداد در جعبه: 9 جفت تعداد در ...
کلوچه رویال نارگیلی

کلوچه رویال نارگیلی

طعم: - وزن: 20±800 گرم تعداد در جعبه: 8 جفت تعداد در ...
کلوچه رویال گردویی

کلوچه رویال گردویی

طعم: - وزن: 20±800 گرم تعداد در جعبه: 8 جفت تعداد در ...
کلوچه سنتی 12 عددی

کلوچه سنتی 12 عددی

طعم: - وزن: 10±570 گرم تعداد در جعبه: 6 جفت تعداد در ...
کلوچه ممتاز گردویی

کلوچه ممتاز گردویی

طعم: - وزن: 15±300 گرم تعداد در جعبه: 6 تعداد در ...
کلوچه ممتاز نارگیلی

کلوچه ممتاز نارگیلی

طعم: - وزن: 15±300 گرم تعداد در جعبه: 6 تعداد در ...
کلوچه پاپک خرمایی

کلوچه پاپک خرمایی

طعم: - وزن: 3±25 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
 • مینی کوکی کاکائویی
 • مینی کوکی گردویی
 • مینی کوکی نارگیلی
 • کلوچه 4 عددی گردویی
 • کلوچه 4 عددی نارگیلی
 • کلوچه 4 عددی با طعم موز
 • کلوچه 4 عددی کاکائویی
 • کلوچه 4 عددی سنتی
 • کلوچه گلدن گردویی
 • کلوچه گلدن نارگیلی
 • کلوچه سنتی هدیه
 • کلوچه کادویی نارگیلی
 • کلوچه کادویی کاکائویی
 • کلوچه کادویی گردویی
 • شیرینی کوکی تای ممتاز
 • شیرینی کوکی تای
 • کوکی تای ممتاز
 • کوکی تای
 • کلوچه روکش شکلات نادیک
 • کلوچه متالایز کاکائویی
 • کلوچه متالایز با طعم موز
 • کلوچه متالایز نارگیلی
 • کلوچه متالایز گردویی
 • کلوچه فله تکی کاکائویی
 • کلوچه فله تکی نارگیلی
 • کلوچه فله تکی گردویی
 • کلوچه 18 عددی گردویی
 • کلوچه 18 عددی نارگیلی
 • کلوچه رویال نارگیلی
 • کلوچه رویال گردویی
 • کلوچه سنتی 12 عددی
 • کلوچه ممتاز گردویی
 • کلوچه ممتاز نارگیلی
 • کلوچه پاپک خرمایی
 • مینی کوکی کاکائویی

  • طعم: -
  • وزن: 15±250 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: ۱۲
  • کد محصول: 1001067
 • مینی کوکی گردویی

  • طعم: گردو
  • وزن: 15±250 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: ۱۲
  • کد محصول: -
 • مینی کوکی نارگیلی

  • طعم: نارگیلی
  • وزن: 15±250 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: ۱۲
  • کد محصول: -
 • کلوچه 4 عددی گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 10±200 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 50
  • کد محصول: 1001005
 • کلوچه 4 عددی نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 10±200 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 50
  • کد محصول: 1001006
 • کلوچه 4 عددی با طعم موز

  • طعم: -
  • وزن: 10±200 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 50
  • کد محصول: 1001136
 • کلوچه 4 عددی کاکائویی

  • طعم: -
  • وزن: 10±200 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 50
  • کد محصول: 1001007
 • کلوچه 4 عددی سنتی

  • طعم: -
  • وزن: 10±190 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 25
  • کد محصول: 1001119
 • کلوچه گلدن گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 15±300 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 30
  • کد محصول: 1001100
 • کلوچه گلدن نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 15±300 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 30
  • کد محصول: 1001101
 • کلوچه سنتی هدیه

  • طعم: -
  • وزن: 10±570 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 30
  • کد محصول: 1001115
 • کلوچه کادویی نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 20±600 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 10
  • کد محصول: 1001102
 • کلوچه کادویی کاکائویی

  • طعم: -
  • وزن: 20±600 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 10
  • کد محصول: 1001104
 • کلوچه کادویی گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 20±600 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 10
  • کد محصول: 1001103
 • شیرینی کوکی تای ممتاز

  • طعم: -
  • وزن: 4±45 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 36
  • کد محصول: 1001201
 • شیرینی کوکی تای

  • طعم: -
  • وزن: 3±35 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 50
  • کد محصول: 1001204
 • کوکی تای ممتاز

  • طعم: -
  • وزن: 50±540 گرم
  • تعداد در جعبه: 12
  • تعداد در کارتن: 8
  • کد محصول: 1001200
 • کوکی تای

  • طعم: -
  • وزن: 40±420 گرم
  • تعداد در جعبه: 12
  • تعداد در کارتن: 8
  • کد محصول: 1001204
 • کلوچه روکش شکلات نادیک

  • طعم: -
  • وزن:0±40 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1001217
 • کلوچه متالایز کاکائویی

  • طعم: -
  • وزن: 4±50 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 30 جفت
  • کد محصول: 1001070
 • کلوچه متالایز با طعم موز

  • طعم: -
  • وزن: 4±50 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 30 جفت
  • کد محصول: 1001134
 • کلوچه متالایز نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 4±50 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 30 جفت
  • کد محصول: 1001069
 • کلوچه متالایز گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 4±50 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 30 جفت
  • کد محصول: 1001068
 • کلوچه فله تکی کاکائویی

  • طعم: -
  • وزن: 3±50 گرم
  • تعداد در جعبه: 30
  • تعداد در کارتن: 4
  • کد محصول: 1001212
 • کلوچه فله تکی نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 3±50 گرم
  • تعداد در جعبه: 30
  • تعداد در کارتن: 4
  • کد محصول: 1001211
 • کلوچه فله تکی گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 3±50 گرم
  • تعداد در جعبه: 30
  • تعداد در کارتن: 4
  • کد محصول: 1001210
 • کلوچه 18 عددی گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 20±900 گرم
  • تعداد در جعبه: 9 جفت
  • تعداد در کارتن: 8
  • کد محصول: 1001116
 • کلوچه 18 عددی نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 20±900 گرم
  • تعداد در جعبه: 9 جفت
  • تعداد در کارتن: 8
  • کد محصول: 1001117
 • کلوچه رویال نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 20±800 گرم
  • تعداد در جعبه: 8 جفت
  • تعداد در کارتن: 10
  • کد محصول: 1001093
 • کلوچه رویال گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 20±800 گرم
  • تعداد در جعبه: 8 جفت
  • تعداد در کارتن: 10
  • کد محصول: 1001092
 • کلوچه سنتی 12 عددی

  • طعم: -
  • وزن: 10±570 گرم
  • تعداد در جعبه: 6 جفت
  • تعداد در کارتن: 16
  • کد محصول: 1001098
 • کلوچه ممتاز گردویی

  • طعم: -
  • وزن: 15±300 گرم
  • تعداد در جعبه: 6
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1001031
 • کلوچه ممتاز نارگیلی

  • طعم: -
  • وزن: 15±300 گرم
  • تعداد در جعبه: 6
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1001032
 • کلوچه پاپک خرمایی

  • طعم: -
  • وزن: 3±25 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 60
  • کد محصول: 1001124
 • مینی کوکی کاکائویی
 • مینی کوکی گردویی
 • مینی کوکی نارگیلی
 • کلوچه 4 عددی گردویی
 • کلوچه 4 عددی نارگیلی
 • کلوچه 4 عددی با طعم موز
 • کلوچه 4 عددی کاکائویی
 • کلوچه 4 عددی سنتی
 • کلوچه گلدن گردویی
 • کلوچه گلدن نارگیلی
 • کلوچه سنتی هدیه
 • کلوچه کادویی نارگیلی
 • کلوچه کادویی کاکائویی
 • کلوچه کادویی گردویی
 • شیرینی کوکی تای ممتاز
 • شیرینی کوکی تای
 • کوکی تای ممتاز
 • کوکی تای
 • کلوچه روکش شکلات نادیک
 • کلوچه متالایز کاکائویی
 • کلوچه متالایز با طعم موز
 • کلوچه متالایز نارگیلی
 • کلوچه متالایز گردویی
 • کلوچه فله تکی کاکائویی
 • کلوچه فله تکی نارگیلی
 • کلوچه فله تکی گردویی
 • کلوچه 18 عددی گردویی
 • کلوچه 18 عددی نارگیلی
 • کلوچه رویال نارگیلی
 • کلوچه رویال گردویی
 • کلوچه سنتی 12 عددی
 • کلوچه ممتاز گردویی
 • کلوچه ممتاز نارگیلی
 • کلوچه پاپک خرمایی