شوکورول

شوکورول فرآورده‌ای ترد و شیرین از خانواده رول ویفرها همراه با کرم یا شکلات به عنوان مغزی است. کرم به کار رفته در آن مخلوطی از مواد اولیه اصلی از قبیل روغن، شیر خشک و پودر کاکائو است.

شوکورول بالشتی

شوکورول بالشتی

طعم:قهوه و کاکائویی و فندقی وزن:50 گرم تعداد در ...
شوکورول ۲۷۵ گرمی

شوکورول ۲۷۵ گرمی

طعم:فندقی و قهوه و کاکائویی وزن:۲۷۵ گرم تعداد در ...
شوکورول مریمی

شوکورول مریمی

طعم:فندقی و کاکائویی و قهوه وزن:240 گرم تعداد در ...
شوکورول ۱۱۰

شوکورول ۱۱۰

طعم:کاکائویی و فندقی و قهوه وزن:80 گرم تعداد در ...
شوکورول توپر

شوکورول توپر

طعم:کاکائویی و فندقی و قهوه وزن:40 گرم تعداد در ...
شوکورول ایزوله

شوکورول ایزوله

طعم:- وزن:۳۵ گرم تعداد در جعبه:12 تعداد در کارتن:6 کد ...
شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

طعم:- وزن:۲۵ گرم تعداد در جعبه:24 تعداد در کارتن:8 کد ...
 • شوکورول بالشتی
 • شوکورول ۲۷۵ گرمی
 • شوکورول مریمی
 • شوکورول ۱۱۰
 • شوکورول توپر
 • شوکورول ایزوله
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)
 • شوکورول بالشتی

  • طعم:قهوه و کاکائویی و فندقی
  • وزن:50 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول: 1003026
 • شوکورول ۲۷۵ گرمی

  • طعم:فندقی و قهوه و کاکائویی
  • وزن:۲۷۵ گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:۱۲
  • کد محصول: 1003031
 • شوکورول مریمی

  • طعم:فندقی و کاکائویی و قهوه
  • وزن:240 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۱۲
  • کد محصول:1003043
 • شوکورول ۱۱۰

  • طعم:کاکائویی و فندقی و قهوه
  • وزن:80 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۲۴
  • کد محصول:1003025
 • شوکورول توپر

  • طعم:کاکائویی و فندقی و قهوه
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه:12
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003021
 • شوکورول ایزوله

  • طعم:-
  • وزن:۳۵ گرم
  • تعداد در جعبه:12
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003013
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

  • طعم:-
  • وزن:۲۵ گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:8
  • کد محصول:1003042
 • شوکورول بالشتی
 • شوکورول ۲۷۵ گرمی
 • شوکورول مریمی
 • شوکورول ۱۱۰
 • شوکورول توپر
 • شوکورول ایزوله
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)