شوکورول

شوکورول فرآورده‌ای ترد و شیرین از خانواده رول ویفرها همراه با کرم یا شکلات به عنوان مغزی است. کرم به کار رفته در آن مخلوطی از مواد اولیه اصلی از قبیل روغن، شیر خشک و پودر کاکائو است.

شوکورول کاکائویی ظرفی

شوکورول کاکائویی ظرفی

طعم: کاکائو وزن:۲۷۵ گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
شوکورول فندقی ظرفی

شوکورول فندقی ظرفی

طعم:فندقی وزن:۲۷۵ گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
شوکورول قهوه ظرفی

شوکورول قهوه ظرفی

طعم:قهوه وزن:۲۷۵ گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

طعم:- وزن:۲۵ گرم تعداد در جعبه:24 تعداد در کارتن:8 کد ...
شوکورل 110 کاکائو تلخ

شوکورل 110 کاکائو تلخ

وزن: 10±80 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ۱۱۰ قهوه

شوکورول ۱۱۰ قهوه

وزن: 10±80 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ۱۱۰ کاکائو

شوکورول ۱۱۰ کاکائو

وزن: 10±80 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ۱۱۰ فندق

شوکورول ۱۱۰ فندق

وزن: 10±80 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ایزوله

شوکورول ایزوله

وزن: 3±30 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول توپر کاکائو

شوکورول توپر کاکائو

وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول توپر فندق

شوکورول توپر فندق

وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول توپر قهوه

شوکورول توپر قهوه

وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول لیوانی کاکائو تلخ

شوکورول لیوانی کاکائو تلخ

طعم:کاکائو تلخ وزن:- گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
شوکورول لیوانی کرم کاکائو

شوکورول لیوانی کرم کاکائو

طعم:کاکائو وزن:- گرم تعداد در جعبه:- تعداد در کارتن: ...
شوکورول لیوانی قهوه

شوکورول لیوانی قهوه

طعم:قهوه وزن:- گرم تعداد در جعبه:- تعداد در کارتن: ...
شوکورول لیوانی فندق

شوکورول لیوانی فندق

طعم:کاکائو و فندق وزن:- گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
شوکورول جعبه ای توپر قهوه

شوکورول جعبه ای توپر قهوه

طعم: قهوه وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در ...
شوکورول جعبه ای توپر فندق

شوکورول جعبه ای توپر فندق

طعم: فندقی وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در ...
شوکورول توپر جعبه ای کاکائو

شوکورول توپر جعبه ای کاکائو

طعم: کاکائو وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در ...
شوکورول توپر جعبه ای شکلات تلخ

شوکورول توپر جعبه ای شکلات تلخ

طعم: شکلات تلخ وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد ...
 • شوکورول کاکائویی ظرفی
 • شوکورول فندقی ظرفی
 • شوکورول قهوه ظرفی
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)
 • شوکورل 110 کاکائو تلخ
 • شوکورول ۱۱۰ قهوه
 • شوکورول ۱۱۰ کاکائو
 • شوکورول ۱۱۰ فندق
 • شوکورول ایزوله
 • شوکورول توپر کاکائو
 • شوکورول توپر فندق
 • شوکورول توپر قهوه
 • شوکورول لیوانی کاکائو تلخ
 • شوکورول لیوانی کرم کاکائو
 • شوکورول لیوانی قهوه
 • شوکورول لیوانی فندق
 • شوکورول جعبه ای توپر قهوه
 • شوکورول جعبه ای توپر فندق
 • شوکورول توپر جعبه ای کاکائو
 • شوکورول توپر جعبه ای شکلات تلخ
 • شوکورول کاکائویی ظرفی

  • طعم: کاکائو
  • وزن:۲۷۵ گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:۱۲
  • کد محصول: 1003110
 • شوکورول فندقی ظرفی

  • طعم:فندقی
  • وزن:۲۷۵ گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:۱۲
  • کد محصول: 1003111
 • شوکورول قهوه ظرفی

  • طعم:قهوه
  • وزن:۲۷۵ گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:۱۲
  • کد محصول: 1003112
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

  • طعم:-
  • وزن:۲۵ گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:8
  • کد محصول:1003131
 • شوکورل 110 کاکائو تلخ

  • وزن: 10±80 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: -
 • شوکورول ۱۱۰ قهوه

  • وزن: 10±80 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003115
 • شوکورول ۱۱۰ کاکائو

  • وزن: 10±80 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003113
 • شوکورول ۱۱۰ فندق

  • وزن: 10±80 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003114
 • شوکورول ایزوله

  • وزن: 3±30 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003013
 • شوکورول توپر کاکائو

  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003104
 • شوکورول توپر فندق

  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003105
 • شوکورول توپر قهوه

  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003106
 • شوکورول لیوانی کاکائو تلخ

  • طعم:کاکائو تلخ
  • وزن:- گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن: -
  • کد محصول: -
 • شوکورول لیوانی کرم کاکائو

  • طعم:کاکائو
  • وزن:- گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن: -
  • کد محصول: -
 • شوکورول لیوانی قهوه

  • طعم:قهوه
  • وزن:- گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن: -
  • کد محصول: -
 • شوکورول لیوانی فندق

  • طعم:کاکائو و فندق
  • وزن:- گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن: -
  • کد محصول: -
 • شوکورول جعبه ای توپر قهوه

  • طعم: قهوه
  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003106
 • شوکورول جعبه ای توپر فندق

  • طعم: فندقی
  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003105
 • شوکورول توپر جعبه ای کاکائو

  • طعم: کاکائو
  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003104
 • شوکورول توپر جعبه ای شکلات تلخ

  • طعم: شکلات تلخ
  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003104
 • شوکورول کاکائویی ظرفی
 • شوکورول فندقی ظرفی
 • شوکورول قهوه ظرفی
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)
 • شوکورل 110 کاکائو تلخ
 • شوکورول ۱۱۰ قهوه
 • شوکورول ۱۱۰ کاکائو
 • شوکورول ۱۱۰ فندق
 • شوکورول ایزوله
 • شوکورول توپر کاکائو
 • شوکورول توپر فندق
 • شوکورول توپر قهوه
 • شوکورول لیوانی کاکائو تلخ
 • شوکورول لیوانی کرم کاکائو
 • شوکورول لیوانی قهوه
 • شوکورول لیوانی فندق
 • شوکورول جعبه ای توپر قهوه
 • شوکورول جعبه ای توپر فندق
 • شوکورول توپر جعبه ای کاکائو
 • شوکورول توپر جعبه ای شکلات تلخ