شوکورول

شوکورول فرآورده‌ای ترد و شیرین از خانواده رول ویفرها همراه با کرم یا شکلات به عنوان مغزی است. کرم به کار رفته در آن مخلوطی از مواد اولیه اصلی از قبیل روغن، شیر خشک و پودر کاکائو است.

شوکورول بالشتی فندق

شوکورول بالشتی فندق

وزن: 5±70 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول بالشتی قهوه

شوکورول بالشتی قهوه

وزن: 5±70 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول بالشتی کاکائو

شوکورول بالشتی کاکائو

وزن: 5±70 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ۱۱۰ قهوه

شوکورول ۱۱۰ قهوه

وزن: 10±80 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ۱۱۰ کاکائو

شوکورول ۱۱۰ کاکائو

وزن: 10±80 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ۱۱۰ فندق

شوکورول ۱۱۰ فندق

وزن: 10±80 گرم تعداد در بسته: - تعداد در کارتن: 24 کد ...
شوکورول ایزوله

شوکورول ایزوله

وزن: 3±30 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول توپر کاکائو

شوکورول توپر کاکائو

وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول توپر فندق

شوکورول توپر فندق

وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول توپر قهوه

شوکورول توپر قهوه

وزن: 5±40 گرم تعداد در بسته: 24 تعداد در کارتن: 6 کد ...
شوکورول ۲۷۵ گرمی

شوکورول ۲۷۵ گرمی

طعم:فندقی و قهوه و کاکائویی وزن:۲۷۵ گرم تعداد در ...
شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

طعم:- وزن:۲۵ گرم تعداد در جعبه:24 تعداد در کارتن:8 کد ...
 • شوکورول بالشتی فندق
 • شوکورول بالشتی قهوه
 • شوکورول بالشتی کاکائو
 • شوکورول ۱۱۰ قهوه
 • شوکورول ۱۱۰ کاکائو
 • شوکورول ۱۱۰ فندق
 • شوکورول ایزوله
 • شوکورول توپر کاکائو
 • شوکورول توپر فندق
 • شوکورول توپر قهوه
 • شوکورول ۲۷۵ گرمی
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)
 • شوکورول بالشتی فندق

  • وزن: 5±70 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003117
 • شوکورول بالشتی قهوه

  • وزن: 5±70 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003118
 • شوکورول بالشتی کاکائو

  • وزن: 5±70 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003116
 • شوکورول ۱۱۰ قهوه

  • وزن: 10±80 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003115
 • شوکورول ۱۱۰ کاکائو

  • وزن: 10±80 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003113
 • شوکورول ۱۱۰ فندق

  • وزن: 10±80 گرم
  • تعداد در بسته: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1003114
 • شوکورول ایزوله

  • وزن: 3±30 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003013
 • شوکورول توپر کاکائو

  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003104
 • شوکورول توپر فندق

  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003105
 • شوکورول توپر قهوه

  • وزن: 5±40 گرم
  • تعداد در بسته: 24
  • تعداد در کارتن: 6
  • کد محصول: 1003106
 • شوکورول ۲۷۵ گرمی

  • طعم:فندقی و قهوه و کاکائویی
  • وزن:۲۷۵ گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:۱۲
  • کد محصول: 1003031
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)

  • طعم:-
  • وزن:۲۵ گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:8
  • کد محصول:1003042
 • شوکورول بالشتی فندق
 • شوکورول بالشتی قهوه
 • شوکورول بالشتی کاکائو
 • شوکورول ۱۱۰ قهوه
 • شوکورول ۱۱۰ کاکائو
 • شوکورول ۱۱۰ فندق
 • شوکورول ایزوله
 • شوکورول توپر کاکائو
 • شوکورول توپر فندق
 • شوکورول توپر قهوه
 • شوکورول ۲۷۵ گرمی
 • شوکورول ۲ عددی (روکش شکلات)