ویفر

ویفر فراورده‌ای است که از نان ویفر و کرم تشکیل شده است، که می تواند به اشکال مختلف با یا بدون روکش و با انواع مغزی باشد. کرم می‌تواند بین لایه های نان ویفر قرار گیرد. نان ویفر نان ترد و نازک مخصوصی است که مواد اولیه اصلی تشکیل دهنده آن آرد گندم، آب و نمک است.

ویفر پذیرایی کاکائویی

ویفر پذیرایی کاکائویی

طعم: کاکائویی وزن:40 گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
ویفر پذیرایی پرتقالی

ویفر پذیرایی پرتقالی

طعم: پرتقالی وزن:40 گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
ویفر پذیرایی توت فرنگی

ویفر پذیرایی توت فرنگی

طعم: توت فرنگی وزن:40 گرم تعداد در ...
ویفر پذیرایی نارگیلی

ویفر پذیرایی نارگیلی

طعم: نارگیلی وزن:40 گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
ویفر پذیرایی موزی

ویفر پذیرایی موزی

طعم: موزی وزن:40 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
ویفر پذیرایی طالبی

ویفر پذیرایی طالبی

طعم: طالبی وزن:40 گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
ویفر کریسپی خانواده توت فرنگی

ویفر کریسپی خانواده توت فرنگی

طعم: توت فرنگی وزن:90 گرم تعداد در جعبه: ...
ویفر کریسپی خانواده پرتقالی

ویفر کریسپی خانواده پرتقالی

طعم: پرتقالی وزن:90 گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
ویفر کریسپی خانواده موزی

ویفر کریسپی خانواده موزی

طعم: موزی وزن:90 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
ویفر کریسپی مدرسه

ویفر کریسپی مدرسه

طعم: توت فرنگی وزن:24 گرم تعداد در جعبه: ...
ویفر کریسپی مدرسه

ویفر کریسپی مدرسه

طعم: پرتقالی وزن:24 گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
ویفر کریسپی مدرسه

ویفر کریسپی مدرسه

طعم: موزی وزن:24 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
ویفر مانژ

ویفر مانژ

طعم:میوه‌ای و کاکائویی وزن:75 گرم تعداد در ...
ویفر با روکش شکلات

ویفر با روکش شکلات

طعم: کاکائویی وزن:20 گرم تعداد در جعبه: ...
ویفر با روکش شکلات

ویفر با روکش شکلات

طعم: پرتقالی وزن:20 گرم تعداد در جعبه: 24 تعداد ...
ویفر با روکش شکلاتی

ویفر با روکش شکلاتی

طعم: موزی وزن:20 گرم تعداد در جعبه: 24 تعداد در ...
ویفر با روکش شکلاتی

ویفر با روکش شکلاتی

طعم: نارگیلی وزن:20 گرم تعداد در جعبه: 24 تعداد ...
ویفر کاراملی رامینا

ویفر کاراملی رامینا

طعم:کاراملی وزن:15 گرم تعداد در جعبه:35 تعداد ...
ویفر با روکش شکلات تلخ

ویفر با روکش شکلات تلخ

طعم:شکلات تلخ وزن:20 گرم تعداد در جعبه:24 تعداد ...
ویفر رامینا روکش شکلاتی

ویفر رامینا روکش شکلاتی

طعم:کارملی کاکائوئی وزن:25 گرم تعداد در ...
ویفر شکلاتی با مغز شکلات تلخ

ویفر شکلاتی با مغز شکلات تلخ

طعم:شکلات تلخ وزن:40 گرم تعداد در جعبه:24 تعداد ...
ویفر شکلاتی با مغز فندق

ویفر شکلاتی با مغز فندق

طعم:فندقی وزن:40 گرم تعداد در جعبه:24 تعداد در ...
سوییت ویفر مینی خانواده کرم کاکائویی

سوییت ویفر مینی خانواده کرم کاکائویی

طعم: کاکائویی وزن:80 گرم تعداد در جعبه:- تعداد ...
سویت ویفر مینی خانواده کرم پرتقالی

سویت ویفر مینی خانواده کرم پرتقالی

طعم: پرتقالی وزن:80 گرم تعداد در جعبه:- تعداد ...
سویت ویفر مینی خانواده کرم موزی

سویت ویفر مینی خانواده کرم موزی

طعم: موزی وزن:80 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
سوییت ویفر مینی خانواده کرم توت فرنگی

سوییت ویفر مینی خانواده کرم توت فرنگی

طعم: توت فرنگی وزن:80 گرم تعداد در جعبه:- تعداد ...
ویفر کاکائویی رامینا با کرم کاکائو تلخ

ویفر کاکائویی رامینا با کرم کاکائو تلخ

طعم: کرم کاکائو تلخ وزن:40 گرم تعداد در جعبه: ...
ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و نعناع

ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و نعناع

طعم: کرم کاکائو و نعناع وزن:40 گرم تعداد در ...
ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و وانیل

ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و وانیل

طعم: کاکائو و وانیل وزن:40 گرم تعداد در جعبه: ...
ویفر رامینا با کرم طعم سیب و دارچین

ویفر رامینا با کرم طعم سیب و دارچین

طعم: سیب و دارچین وزن:40 گرم تعداد در جعبه: ...
 • ویفر پذیرایی کاکائویی
 • ویفر پذیرایی پرتقالی
 • ویفر پذیرایی توت فرنگی
 • ویفر پذیرایی نارگیلی
 • ویفر پذیرایی موزی
 • ویفر پذیرایی طالبی
 • ویفر کریسپی خانواده توت فرنگی
 • ویفر کریسپی خانواده پرتقالی
 • ویفر کریسپی خانواده موزی
 • ویفر کریسپی مدرسه
 • ویفر کریسپی مدرسه
 • ویفر کریسپی مدرسه
 • ویفر مانژ
 • ویفر با روکش شکلات
 • ویفر با روکش شکلات
 • ویفر با روکش شکلاتی
 • ویفر با روکش شکلاتی
 • ویفر کاراملی رامینا
 • ویفر با روکش شکلات تلخ
 • ویفر رامینا روکش شکلاتی
 • ویفر شکلاتی با مغز شکلات تلخ
 • ویفر شکلاتی با مغز فندق
 • سوییت ویفر مینی خانواده کرم کاکائویی
 • سویت ویفر مینی خانواده کرم پرتقالی
 • سویت ویفر مینی خانواده کرم موزی
 • سوییت ویفر مینی خانواده کرم توت فرنگی
 • ویفر کاکائویی رامینا با کرم کاکائو تلخ
 • ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و نعناع
 • ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و وانیل
 • ویفر رامینا با کرم طعم سیب و دارچین
 • ویفر پذیرایی کاکائویی

  • طعم: کاکائویی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003007
 • ویفر پذیرایی پرتقالی

  • طعم: پرتقالی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003066
 • ویفر پذیرایی توت فرنگی

  • طعم: توت فرنگی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003068
 • ویفر پذیرایی نارگیلی

  • طعم: نارگیلی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003065
 • ویفر پذیرایی موزی

  • طعم: موزی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003067
 • ویفر پذیرایی طالبی

  • طعم: طالبی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: -
 • ویفر کریسپی خانواده توت فرنگی

  • طعم: توت فرنگی
  • وزن:90 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:40
  • کد محصول: 1003164
 • ویفر کریسپی خانواده پرتقالی

  • طعم: پرتقالی
  • وزن:90 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:40
  • کد محصول: 1003162
 • ویفر کریسپی خانواده موزی

  • طعم: موزی
  • وزن:90 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:40
  • کد محصول: 1003163
 • ویفر کریسپی مدرسه

  • طعم: توت فرنگی
  • وزن:24 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003151
  طعم: توت فرنگی وزن:24 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در کارتن:60 کد محصول: 1003153
 • ویفر کریسپی مدرسه

  • طعم: پرتقالی
  • وزن:24 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003151
 • ویفر کریسپی مدرسه

  • طعم: موزی
  • وزن:24 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003152
 • ویفر مانژ

  • طعم:میوه‌ای و کاکائویی
  • وزن:75 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:4
  • کد محصول: 1003011-2
 • ویفر با روکش شکلات

  • طعم: کاکائویی
  • وزن:20 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول: 1003175
 • ویفر با روکش شکلات

  • طعم: پرتقالی
  • وزن:20 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول: 1003175
 • ویفر با روکش شکلاتی

  • طعم: موزی
  • وزن:20 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول: 1003175
 • ویفر با روکش شکلاتی

  • طعم: نارگیلی
  • وزن:20 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول: 1003175
 • ویفر کاراملی رامینا

  • طعم:کاراملی
  • وزن:15 گرم
  • تعداد در جعبه:35
  • تعداد در کارتن:8
  • کد محصول:1003033
 • ویفر با روکش شکلات تلخ

  • طعم:شکلات تلخ
  • وزن:20 گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003156
 • ویفر رامینا روکش شکلاتی

  • طعم:کارملی کاکائوئی
  • وزن:25 گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003053
 • ویفر شکلاتی با مغز شکلات تلخ

  • طعم:شکلات تلخ
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003140
 • ویفر شکلاتی با مغز فندق

  • طعم:فندقی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003140
 • سوییت ویفر مینی خانواده کرم کاکائویی

  • طعم: کاکائویی
  • وزن:80 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول:1003146
 • سویت ویفر مینی خانواده کرم پرتقالی

  • طعم: پرتقالی
  • وزن:80 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول:1003147
 • سویت ویفر مینی خانواده کرم موزی

  • طعم: موزی
  • وزن:80 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول:1003148
 • سوییت ویفر مینی خانواده کرم توت فرنگی

  • طعم: توت فرنگی
  • وزن:80 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول:1003149
 • ویفر کاکائویی رامینا با کرم کاکائو تلخ

   • طعم: کرم کاکائو تلخ
   • وزن:40 گرم
   • تعداد در جعبه: 24
   • تعداد در کارتن:6
   • کد محصول: -
 • ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و نعناع

  • طعم: کرم کاکائو و نعناع
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول: -
 • ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و وانیل

  • طعم: کاکائو و وانیل
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول: -
 • ویفر رامینا با کرم طعم سیب و دارچین

  • طعم: سیب و دارچین
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در جعبه: 24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول: -
 • ویفر پذیرایی کاکائویی
 • ویفر پذیرایی پرتقالی
 • ویفر پذیرایی توت فرنگی
 • ویفر پذیرایی نارگیلی
 • ویفر پذیرایی موزی
 • ویفر پذیرایی طالبی
 • ویفر کریسپی خانواده توت فرنگی
 • ویفر کریسپی خانواده پرتقالی
 • ویفر کریسپی خانواده موزی
 • ویفر کریسپی مدرسه
 • ویفر کریسپی مدرسه
 • ویفر کریسپی مدرسه
 • ویفر مانژ
 • ویفر با روکش شکلات
 • ویفر با روکش شکلات
 • ویفر با روکش شکلاتی
 • ویفر با روکش شکلاتی
 • ویفر کاراملی رامینا
 • ویفر با روکش شکلات تلخ
 • ویفر رامینا روکش شکلاتی
 • ویفر شکلاتی با مغز شکلات تلخ
 • ویفر شکلاتی با مغز فندق
 • سوییت ویفر مینی خانواده کرم کاکائویی
 • سویت ویفر مینی خانواده کرم پرتقالی
 • سویت ویفر مینی خانواده کرم موزی
 • سوییت ویفر مینی خانواده کرم توت فرنگی
 • ویفر کاکائویی رامینا با کرم کاکائو تلخ
 • ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و نعناع
 • ویفر رامینا با کرم طعم کاکائو و وانیل
 • ویفر رامینا با کرم طعم سیب و دارچین