ویفر

ویفر فراورده‌ای است که از نان ویفر و کرم تشکیل شده است، که می تواند به اشکال مختلف با یا بدون روکش و با انواع مغزی باشد. کرم می‌تواند بین لایه های نان ویفر قرار گیرد. نان ویفر نان ترد و نازک مخصوصی است که مواد اولیه اصلی تشکیل دهنده آن آرد گندم، آب و نمک است.

ویفر کوچک معمولی

ویفر کوچک معمولی

طعم:میوه‌ای و کاکائویی وزن:۳۰ گرم تعداد در ...
ویفر پذیرایی

ویفر پذیرایی

طعم: میوه‌ای و کاکائویی وزن:42 گرم تعداد در ...
ویفر مانژ

ویفر مانژ

طعم:میوه‌ای و کاکائویی وزن:75 گرم تعداد در ...
ویفر فامیلی

ویفر فامیلی

طعم:میوه‌ای و کاکائویی وزن:100 گرم تعداد در ...
ویفر امپریال

ویفر امپریال

طعم:کاکائویی و میوه‌ای وزن:35 گرم تعداد در ...
سوییت ویفر کوچک

سوییت ویفر کوچک

طعم:کاکائویی و میوه‌ای وزن:50 گرم تعداد در ...
سوییت ویفر بزرگ

سوییت ویفر بزرگ

طعم:میوه‌ای و کاکائویی وزن:90 گرم تعداد در ...
ویفر کاراملی رامینا

ویفر کاراملی رامینا

طعم:- وزن:15 گرم تعداد در جعبه:35 تعداد در ...
ویفر با روکش شکلاتی

ویفر با روکش شکلاتی

طعم:کاکائویی وزن:20 گرم تعداد در جعبه:24 تعداد ...
ویفر دیل نادی

ویفر دیل نادی

طعم:کاکائوئی، میوه‌ای وزن:20 گرم تعداد در ...
ویفر رامینا روکش شکلاتی

ویفر رامینا روکش شکلاتی

طعم:کارملی کاکائوئی وزن:25 گرم تعداد در ...
ویفر شکلاتی با مغز فندق

ویفر شکلاتی با مغز فندق

طعم:فندقی وزن:24 گرم تعداد در جعبه:24 تعداد در ...
 • ویفر کوچک معمولی
 • ویفر پذیرایی
 • ویفر مانژ
 • ویفر فامیلی
 • ویفر امپریال
 • سوییت ویفر کوچک
 • سوییت ویفر بزرگ
 • ویفر کاراملی رامینا
 • ویفر با روکش شکلاتی
 • ویفر دیل نادی
 • ویفر رامینا روکش شکلاتی
 • ویفر شکلاتی با مغز فندق
 • ویفر کوچک معمولی

  • طعم:میوه‌ای و کاکائویی
  • وزن:۳۰ گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003005-6
 • ویفر پذیرایی

  • طعم: میوه‌ای و کاکائویی
  • وزن:42 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1003007-8
 • ویفر مانژ

  • طعم:میوه‌ای و کاکائویی
  • وزن:75 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:4
  • کد محصول: 1003011-2
 • ویفر فامیلی

  • طعم:میوه‌ای و کاکائویی
  • وزن:100 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:30
  • کد محصول:1003038-9
 • ویفر امپریال

  • طعم:کاکائویی و میوه‌ای
  • وزن:35 گرم
  • تعداد در جعبه:25
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003044-5
 • سوییت ویفر کوچک

  • طعم:کاکائویی و میوه‌ای
  • وزن:50 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:36
  • کد محصول:1003036-7
 • سوییت ویفر بزرگ

  • طعم:میوه‌ای و کاکائویی
  • وزن:90 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:12
  • کد محصول:1003015 و 1003030
 • ویفر کاراملی رامینا

  • طعم:-
  • وزن:15 گرم
  • تعداد در جعبه:35
  • تعداد در کارتن:8
  • کد محصول:1003033
 • ویفر با روکش شکلاتی

  • طعم:کاکائویی
  • وزن:20 گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:8
  • کد محصول:1003047
 • ویفر دیل نادی

  • طعم:کاکائوئی، میوه‌ای
  • وزن:20 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول:1003049-50
 • ویفر رامینا روکش شکلاتی

  • طعم:کارملی کاکائوئی
  • وزن:25 گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003053
 • ویفر شکلاتی با مغز فندق

  • طعم:فندقی
  • وزن:24 گرم
  • تعداد در جعبه:24
  • تعداد در کارتن:6
  • کد محصول:1003057
 • ویفر کوچک معمولی
 • ویفر پذیرایی
 • ویفر مانژ
 • ویفر فامیلی
 • ویفر امپریال
 • سوییت ویفر کوچک
 • سوییت ویفر بزرگ
 • ویفر کاراملی رامینا
 • ویفر با روکش شکلاتی
 • ویفر دیل نادی
 • ویفر رامینا روکش شکلاتی
 • ویفر شکلاتی با مغز فندق