کیک لایه‌ای

کیک لایه‌ای یک نوع شیرینی نرم و اسفنجی است و مواد اصلی آن آرد، شکر و تخم مرغ می‌باشد.

کیک لایه‌ای چیپسی شکلاتی

کیک لایه‌ای چیپسی شکلاتی

طعم:کاکائویی وزن:50 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه‌ای کنجدی

کیک لایه‌ای کنجدی

طعم:کرم و کاکائو وزن:۵۰گرم تعداد در جعبه: - تعداد ...
کیک لایه‌ای پرتقالی روکش شکلاتی

کیک لایه‌ای پرتقالی روکش شکلاتی

طعم:پرتقالی وزن:30 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه‌ای توت فرنگی روکش شکلاتی

کیک لایه‌ای توت فرنگی روکش شکلاتی

طعم:توت فرنگی وزن:30 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه‌ای ۴۸ عدی

کیک لایه‌ای ۴۸ عدی

طعم:میوه‌ای و کاکائویی وزن:35 گرم تعداد در ...
کیک لایه ای کاکائویی با مغزی شکلات

کیک لایه ای کاکائویی با مغزی شکلات

طعم:شکلاتی وزن:40 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه‌ای کوچک توت فرنگی

کیک لایه‌ای کوچک توت فرنگی

طعم:توت فرنگی وزن:18 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک لایه ای کوچک پرتقالی

کیک لایه ای کوچک پرتقالی

طعم:پرتقالی وزن:18 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه ای کوچک آلبالویی

کیک لایه ای کوچک آلبالویی

طعم:آلبالو وزن:18 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه ای کوچک موزی

کیک لایه ای کوچک موزی

طعم:موز وزن:18 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه‌ای دورنگ اسفنجی کرم کاکائویی

کیک لایه‌ای دورنگ اسفنجی کرم کاکائویی

طعم:کاکائویی وزن:40 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه ای اسفنجی کرم آلبالو

کیک لایه ای اسفنجی کرم آلبالو

طعم:آلبالویی وزن: 40 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه ای اسفنجی کرم توت فرنگی

کیک لایه ای اسفنجی کرم توت فرنگی

طعم:توت فرنگی وزن:40 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه ای اسفنجی کرم پرتقال

کیک لایه ای اسفنجی کرم پرتقال

طعم:پرتقالی وزن:40 گرم تعداد در بسته:- تعداد در ...
کیک لایه‌ای سویت کاکائو

کیک لایه‌ای سویت کاکائو

طعم:- وزن:45 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در کارتن:۶۰ کد ...
 • کیک لایه‌ای چیپسی شکلاتی
 • کیک لایه‌ای کنجدی
 • کیک لایه‌ای پرتقالی روکش شکلاتی
 • کیک لایه‌ای توت فرنگی روکش شکلاتی
 • کیک لایه‌ای ۴۸ عدی
 • کیک لایه ای کاکائویی با مغزی شکلات
 • کیک لایه‌ای کوچک توت فرنگی
 • کیک لایه ای کوچک پرتقالی
 • کیک لایه ای کوچک آلبالویی
 • کیک لایه ای کوچک موزی
 • کیک لایه‌ای دورنگ اسفنجی کرم کاکائویی
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم آلبالو
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم توت فرنگی
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم پرتقال
 • کیک لایه‌ای سویت کاکائو
 • کیک لایه‌ای چیپسی شکلاتی

  • طعم:کاکائویی
  • وزن:50 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول:1007006
 • کیک لایه‌ای کنجدی

  • طعم:کرم و کاکائو
  • وزن:۵۰گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول: 1007005
 • کیک لایه‌ای پرتقالی روکش شکلاتی

  • طعم:پرتقالی
  • وزن:30 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1007501
 • کیک لایه‌ای توت فرنگی روکش شکلاتی

  • طعم:توت فرنگی
  • وزن:30 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول: 1007502
 • کیک لایه‌ای ۴۸ عدی

  • طعم:میوه‌ای و کاکائویی
  • وزن:35 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۴۸
  • کد محصول:1007000-1
 • کیک لایه ای کاکائویی با مغزی شکلات

  • طعم:شکلاتی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول: 1007096
 • کیک لایه‌ای کوچک توت فرنگی

  • طعم:توت فرنگی
  • وزن:18 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۷۲
  • کد محصول:1007018
 • کیک لایه ای کوچک پرتقالی

  • طعم:پرتقالی
  • وزن:18 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:72
  • کد محصول:1007017
 • کیک لایه ای کوچک آلبالویی

  • طعم:آلبالو
  • وزن:18 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:72
  • کد محصول:1007020
 • کیک لایه ای کوچک موزی

  • طعم:موز
  • وزن:18 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:72
  • کد محصول:1007019
 • کیک لایه‌ای دورنگ اسفنجی کرم کاکائویی

  • طعم:کاکائویی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول:1007093
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم آلبالو

  • طعم:آلبالویی
  • وزن: 40 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول:1007094
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم توت فرنگی

  • طعم:توت فرنگی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول:1007092
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم پرتقال

  • طعم:پرتقالی
  • وزن:40 گرم
  • تعداد در بسته:-
  • تعداد در کارتن:60
  • کد محصول:1007091
 • کیک لایه‌ای سویت کاکائو

  • طعم:-
  • وزن:45 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن:۶۰
  • کد محصول: 1007008
 • کیک لایه‌ای چیپسی شکلاتی
 • کیک لایه‌ای کنجدی
 • کیک لایه‌ای پرتقالی روکش شکلاتی
 • کیک لایه‌ای توت فرنگی روکش شکلاتی
 • کیک لایه‌ای ۴۸ عدی
 • کیک لایه ای کاکائویی با مغزی شکلات
 • کیک لایه‌ای کوچک توت فرنگی
 • کیک لایه ای کوچک پرتقالی
 • کیک لایه ای کوچک آلبالویی
 • کیک لایه ای کوچک موزی
 • کیک لایه‌ای دورنگ اسفنجی کرم کاکائویی
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم آلبالو
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم توت فرنگی
 • کیک لایه ای اسفنجی کرم پرتقال
 • کیک لایه‌ای سویت کاکائو