کاپ کیک

کیک نوعی شیرینی با بافت و نرمی مخصوص است که مواد اصلی آن آرد، شکر و تخم مرغ می‌باشد. از مواد مغذی در کیک از قبیل کشمش، شکلات، مارمالاد میوه و ... برای بالا بردن ارزش غذایی آن استفاده می‌شود.

کیک مغزدار های وی

کیک مغزدار های وی

طعم:کاکائویی وزن:45 گرم تعداد درجعبه: - تعداد در ...
کیک کشمشی راپا

کیک کشمشی راپا

طعم:کشمشی و وانیل وزن:۱۱۰ گرم تعداد در جعبه:- تعداد ...
کیک خانواده اسپیرال کاکائو

کیک خانواده اسپیرال کاکائو

طعم:کاکائویی وزن:۱۰۰ گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک خانواده اسپیرال نارگیلی

کیک خانواده اسپیرال نارگیلی

طعم:نارگیلی وزن:۱۰۰ گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک خانواده اسپیرال پرتقالی

کیک خانواده اسپیرال پرتقالی

طعم:پرتقالی وزن:۱۰۰ گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک تکی کاکائو راپا

کیک تکی کاکائو راپا

طعم:کاکائویی وزن:70 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک تکی کشمشی راپا

کیک تکی کشمشی راپا

طعم:کشمش وزن:70 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک عصرانه وانیل کاکائویی

کیک عصرانه وانیل کاکائویی

طعم: کاکائویی وزن:50 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک عصرانه نارگیلی

کیک عصرانه نارگیلی

طعم: نارگیل وزن:60 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک عصرانه پرتقالی

کیک عصرانه پرتقالی

طعم: پرتقالی وزن:60 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک دو قلو براونی

کیک دو قلو براونی

طعم:کاکائویی وزن: 60 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک دو قلو با طعم کاکائو

کیک دو قلو با طعم کاکائو

طعم: کاکائویی وزن:60 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک دو قلو با طعم پرتقال

کیک دو قلو با طعم پرتقال

طعم: پرتقالی وزن:60 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک دو قلو با طعم نارگیل

کیک دو قلو با طعم نارگیل

طعم: نارگیلی وزن:60 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک دو قلو شکلات پلاس

کیک دو قلو شکلات پلاس

طعم:کاکائویی وزن:65 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک کشمشی شاپکا

کیک کشمشی شاپکا

طعم:کشمشی وزن:110 گرم تعداد در جعبه:- تعداد در ...
کیک یزدی شاپکا

کیک یزدی شاپکا

طعم:زنجبیل دارچین وزن:65 گرم تعداد در جعبه:- تعداد ...
 • کیک مغزدار های وی
 • کیک کشمشی راپا
 • کیک خانواده اسپیرال کاکائو
 • کیک خانواده اسپیرال نارگیلی
 • کیک خانواده اسپیرال پرتقالی
 • کیک تکی کاکائو راپا
 • کیک تکی کشمشی راپا
 • کیک عصرانه وانیل کاکائویی
 • کیک عصرانه نارگیلی
 • کیک عصرانه پرتقالی
 • کیک دو قلو براونی
 • کیک دو قلو با طعم کاکائو
 • کیک دو قلو با طعم پرتقال
 • کیک دو قلو با طعم نارگیل
 • کیک دو قلو شکلات پلاس
 • کیک کشمشی شاپکا
 • کیک یزدی شاپکا
 • کیک مغزدار های وی

  • طعم:کاکائویی
  • وزن:45 گرم
  • تعداد درجعبه: -
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول: 1006304
 • کیک کشمشی راپا

  • طعم:کشمشی و وانیل
  • وزن:۱۱۰ گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۳۰
  • کد محصول:1006513
 • کیک خانواده اسپیرال کاکائو

  • طعم:کاکائویی
  • وزن:۱۰۰ گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۲۴
  • کد محصول:1006014
 • کیک خانواده اسپیرال نارگیلی

  • طعم:نارگیلی
  • وزن:۱۰۰ گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۲۴
  • کد محصول:1006028
 • کیک خانواده اسپیرال پرتقالی

  • طعم:پرتقالی
  • وزن:۱۰۰ گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۲۴
  • کد محصول:1006029
 • کیک تکی کاکائو راپا

  • طعم:کاکائویی
  • وزن:70 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:40
  • کد محصول: 1006307
 • کیک تکی کشمشی راپا

  • طعم:کشمش
  • وزن:70 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:40
  • کد محصول: 1006308
 • کیک عصرانه وانیل کاکائویی

  • طعم: کاکائویی
  • وزن:50 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول:1006002
 • کیک عصرانه نارگیلی

  • طعم: نارگیل
  • وزن:60 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول:1006575
 • کیک عصرانه پرتقالی

  • طعم: پرتقالی
  • وزن:60 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول:1006574
 • کیک دو قلو براونی

  • طعم:کاکائویی
  • وزن: 60 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:36
  • کد محصول:1006210
 • کیک دو قلو با طعم کاکائو

  • طعم: کاکائویی
  • وزن:60 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول:1006570
 • کیک دو قلو با طعم پرتقال

  • طعم: پرتقالی
  • وزن:60 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول:1006571
 • کیک دو قلو با طعم نارگیل

  • طعم: نارگیلی
  • وزن:60 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:۳۶
  • کد محصول:1006572
 • کیک دو قلو شکلات پلاس

  • طعم:کاکائویی
  • وزن:65 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول: -
 • کیک کشمشی شاپکا

  • طعم:کشمشی
  • وزن:110 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول: -
 • کیک یزدی شاپکا

  • طعم:زنجبیل دارچین
  • وزن:65 گرم
  • تعداد در جعبه:-
  • تعداد در کارتن:24
  • کد محصول: -
 • کیک مغزدار های وی
 • کیک کشمشی راپا
 • کیک خانواده اسپیرال کاکائو
 • کیک خانواده اسپیرال نارگیلی
 • کیک خانواده اسپیرال پرتقالی
 • کیک تکی کاکائو راپا
 • کیک تکی کشمشی راپا
 • کیک عصرانه وانیل کاکائویی
 • کیک عصرانه نارگیلی
 • کیک عصرانه پرتقالی
 • کیک دو قلو براونی
 • کیک دو قلو با طعم کاکائو
 • کیک دو قلو با طعم پرتقال
 • کیک دو قلو با طعم نارگیل
 • کیک دو قلو شکلات پلاس
 • کیک کشمشی شاپکا
 • کیک یزدی شاپکا