بیسکویت

بیسکویت نوعی فرآورده آردی پخته شده و ترد با رطوبت کم است که مواد اولیه اصلی آن شامل آرد، روغن و شکر می‌باشد. برای افزایش ارزش تغذیه‌ای و خواص سلامتی بخش بیسکویت می‌توان پودرکاکائو، شکلات، انواع میوه‌ها، کنجد، زیره و ... به بافت آن اضافه کرد.

بیسکویت پاپک چتری

بیسکویت پاپک چتری

طعم: - وزن: 4±42 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پاپک تک رنگ

بیسکویت پاپک تک رنگ

طعم: - وزن: 4±42 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پاپک چتری جعبه‌ای

بیسکویت پاپک چتری جعبه‌ای

طعم: - وزن: 30±350 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پاپک تک رنگ جعبه‌ای

بیسکویت پاپک تک رنگ جعبه‌ای

طعم: - وزن: 30±350 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور پذیرایی وانیل

بیسکویت پتی بور پذیرایی وانیل

طعم: - وزن: 30±310 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور پذیرایی کاکائو

بیسکویت پتی بور پذیرایی کاکائو

طعم: - وزن: 30±310 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور اکسترا

بیسکویت پتی بور اکسترا

طعم: - وزن: 10±115 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور متالایز وانیل

بیسکویت پتی بور متالایز وانیل

طعم: - وزن: 5±105 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور متالایز کاکائو

بیسکویت پتی بور متالایز کاکائو

طعم: - وزن: 5±105 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور مدرسه

بیسکویت پتی بور مدرسه

طعم: - وزن: 2±10 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور 4*4 وانیل

بیسکویت پتی بور 4*4 وانیل

طعم: - وزن: 5±55 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت پتی بور 4*4 کاکائو

بیسکویت پتی بور 4*4 کاکائو

طعم: - وزن: 5±55 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت فینگی

بیسکویت فینگی

طعم: - وزن: 5±75 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت مینی پتی بور

بیسکویت مینی پتی بور

طعم: - وزن: 5±75 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت مینی پتی بور

بیسکویت مینی پتی بور

طعم: - وزن: 10±150 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت گندم طلایی 3 عددی

بیسکویت گندم طلایی 3 عددی

طعم: - وزن: 5±45 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
بیسکویت گندم طلایی

بیسکویت گندم طلایی

طعم: - وزن: 10±200 گرم تعداد در جعبه: - تعداد در ...
 • بیسکویت پاپک چتری
 • بیسکویت پاپک تک رنگ
 • بیسکویت پاپک چتری جعبه‌ای
 • بیسکویت پاپک تک رنگ جعبه‌ای
 • بیسکویت پتی بور پذیرایی وانیل
 • بیسکویت پتی بور پذیرایی کاکائو
 • بیسکویت پتی بور اکسترا
 • بیسکویت پتی بور متالایز وانیل
 • بیسکویت پتی بور متالایز کاکائو
 • بیسکویت پتی بور مدرسه
 • بیسکویت پتی بور 4*4 وانیل
 • بیسکویت پتی بور 4*4 کاکائو
 • بیسکویت فینگی
 • بیسکویت مینی پتی بور
 • بیسکویت مینی پتی بور
 • بیسکویت گندم طلایی 3 عددی
 • بیسکویت گندم طلایی
 • بیسکویت پاپک چتری

  • طعم: -
  • وزن: 4±42 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 72
  • کد محصول: 1004001
 • بیسکویت پاپک تک رنگ

  • طعم: -
  • وزن: 4±42 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 72
  • کد محصول: 1004005
 • بیسکویت پاپک چتری جعبه‌ای

  • طعم: -
  • وزن: 30±350 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 12
  • کد محصول: 1004007
 • بیسکویت پاپک تک رنگ جعبه‌ای

  • طعم: -
  • وزن: 30±350 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 12
  • کد محصول: 1004004
 • بیسکویت پتی بور پذیرایی وانیل

  • طعم: -
  • وزن: 30±310 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 8
  • کد محصول: 101004
 • بیسکویت پتی بور پذیرایی کاکائو

  • طعم: -
  • وزن: 30±310 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 8
  • کد محصول: 1010015
 • بیسکویت پتی بور اکسترا

  • طعم: -
  • وزن: 10±115 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 40
  • کد محصول: 1010001
 • بیسکویت پتی بور متالایز وانیل

  • طعم: -
  • وزن: 5±105 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 40
  • کد محصول: 1011002
 • بیسکویت پتی بور متالایز کاکائو

  • طعم: -
  • وزن: 5±105 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 40
  • کد محصول: 1010005
 • بیسکویت پتی بور مدرسه

  • طعم: -
  • وزن: 2±10 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 96
  • کد محصول: 1010013
 • بیسکویت پتی بور 4*4 وانیل

  • طعم: -
  • وزن: 5±55 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 44
  • کد محصول: 1010016
 • بیسکویت پتی بور 4*4 کاکائو

  • طعم: -
  • وزن: 5±55 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 44
  • کد محصول: 1010017
 • بیسکویت فینگی

  • طعم: -
  • وزن: 5±75 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1008102
 • بیسکویت مینی پتی بور

  • طعم: -
  • وزن: 5±75 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1008101
 • بیسکویت مینی پتی بور

  • طعم: -
  • وزن: 10±150 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 18
  • کد محصول: 1008100
 • بیسکویت گندم طلایی 3 عددی

  • طعم: -
  • وزن: 5±45 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 72
  • کد محصول: 1011002
 • بیسکویت گندم طلایی

  • طعم: -
  • وزن: 10±200 گرم
  • تعداد در جعبه: -
  • تعداد در کارتن: 24
  • کد محصول: 1011005
 • بیسکویت پاپک چتری
 • بیسکویت پاپک تک رنگ
 • بیسکویت پاپک چتری جعبه‌ای
 • بیسکویت پاپک تک رنگ جعبه‌ای
 • بیسکویت پتی بور پذیرایی وانیل
 • بیسکویت پتی بور پذیرایی کاکائو
 • بیسکویت پتی بور اکسترا
 • بیسکویت پتی بور متالایز وانیل
 • بیسکویت پتی بور متالایز کاکائو
 • بیسکویت پتی بور مدرسه
 • بیسکویت پتی بور 4*4 وانیل
 • بیسکویت پتی بور 4*4 کاکائو
 • بیسکویت فینگی
 • بیسکویت مینی پتی بور
 • بیسکویت مینی پتی بور
 • بیسکویت گندم طلایی 3 عددی
 • بیسکویت گندم طلایی